Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Viduslaiku laicīgā mūzika Dota informācija par 2 mūzikas nozarēm viduslaikos: garīgo un laicīgo. Savukārt, laicīgās mūzikas aprakstā sniegta informācija par trubadūru un žonglieru izpildīto mūziku.
2. Viduslaiku mūzikas instrumenti - popularās mūzikas atskaņotāji. Doti instrumentu lautas, rata liras, krumhorna, blokflautas un fideles attēli un video ar šo instrumentu spēli. No mūsdienu popularās mūzikas doti video mater. dziesmās - "Sweet Dreams" ar rata liru, "Ai, jel, manu vieglu prātu", "O, Sole mio".
3. Viduslaiku karnevāli un mūsdienu festivāli Teorijas aprakstā lasāma informācija par karnevāla būtību, tā norisi viduslaikos un mūsdienās. Sniegts ieskats 4 populāros mūsdienu mūzikas festivālos Latvijā.
4. Noderīgo lietu stūrītis Katram no 6 skaņdarbiem piedāvāti 2 mūzikas ieraksti: mūsdienu populārās mūzikas oriģinālais atskaņojums un tā paša skaņdarba izpildījums viduslaiku manierē. Interesanti varianti mūzikas atskaņojumu salīdzināšanai un diskutēšanai par dzirdēto.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Žonglieris 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atbildes būtība - žonglieris ir ceļojošs muzikants. No visiem piedāvātajiem variantiem jāizvēlas šis.
2. Žonglieri un viņu izpildītā mūzika 2. izziņas līmenis zema 1 p. Jautājumos ietverta informācija no teorijas materiāliem: "Viduslaiku laicīgā mūzika", "Viduslaiku mūzikas instrumenti - populārās mūzikas atskaņotāji".
3. Viduslaiku laicīgā mūzika I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Doti dažādi apgalvojumi. Skolēnam jāizvērtē, kuri no tiem ir pareizi par viduslaiku laicīgo mūziku.
4. Mūzikas instrumenti un laicīgā mūzika 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti 5 mūzikas instrumenti - 2 viduslaikos izmantotie un 3 mūsdienu instrumenti. Jāatpazīst viduslaiku mūzikas instrumenti.
5. Viduslaiku mūzikas instrumentu skanējums 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Uzdevums balstīts tikai uz viduslaiku mūzikas instrumentiem. Pēc skanējuma jāatpazīst lauta, blokflauta, frumhorns, rata lira un fidele.
6. Viduslaiku mūzikas instrumentu atpazīšana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Uzdevums ar mūzikas ierakstiem. Katrā jautājumā no 3 piedāvātajiem skaņu celiņiem izvēlēties vienu, kurā skan kāds viduslaiku mūzikas instruments: lauta, flauta, blokflauta, rata lira, fidele vai krumhorns. Pārējos 2 ierakstos dzirdama galvenokārt mūsdienu mūzika mūsdienu instrumentu izpildījumā.
7. Mūzikas instrumentu atpazīšana attēlā un skaņas ierakstā 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Dažādos variantos doti lautas, blokflautas, rata liras, fideles, krumhorna attēli un skaņu ieraksti kopā ar mūsdienu instr. attēliem un ierakstiem. Atpazīt, vai ierakstā dzirdams tas pats mūzikas instruments, kurš ir redzams attēlā.
8. Mūzika viduslaiku karnevālā 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atbildē jāsniedz zināšanas par viduslaiku karnevālā atskaņoto laicīgo mūziku - kas un kā to izpildīja, kādus instrumentus pielietoja un, kādā valodā muzikanti dziedāja.
9. Viduslaiku laicīgā mūzika festivālos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns atpazīst pareizi, kur neskanēja vai mūsdienās neskan viduslaiku laicīgā mūzika.
10. Kas atbilst viduslaikiem? 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Uzdevumā apkopota informācija par visu tēmu, ieskaitot instr.attēlus, skaņu un teoriju par tēmu.
11. Viduslaiku garīgā un laicīgā mūzika 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaņu celiņos doti dažādi mūzikas ieraksti. Skolēniem jāatpazīst lauta, blokflauta, fidele, rata lira un krumhorns.
12. Viduslaiku laicīgā mūzika II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atbildes balstītas uz žonglieru, trubadūru, minnezingeru izpildīto mūziku tautas valodā un viņu pielietotajiem mūzikas instrumentiem - lautu, blokflautu, krumhornu, rata liru un fideli.
13. Populārā mūzika viduslaikos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Doti dažādi apgalvojumi. Skolēnam jāizvērtē, kurš atbilst patiesībai par viduslaiku populāro mūziku.
14. Viduslaiku laicīgā mūzika III 3. izziņas līmenis augsta 17 p. Uzdevumā iekļauta informācija no visiem šīs tēmas teorijas materiāliem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trubadūrs kā profesija Citi vidēja 2 p. Dažādajos profesiju un priekšmetu attēlos skolēnam ir jāatrod pareizie, kuri būtu atbilstoši trubadūra "profesijai".

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viduslaiku populārā muzicēšana I 00:20:00 vidēja 7 p. Testa jautājumos ir ietverta apkopotā informācija no visiem dotajiem teorijas materiāliem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viduslaiku populārā muzicēšana II 00:20:00 vidēja 5 p. Testā ir apkopota visa ietvertā informācija no 3 teorijas materiāliem.