Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Dziesmu un deju svētku tradīcijas II 1p.
2. Dziesmu un deju svētku tradīcijas III 1p.
3. Kora veids I 1p.
4. Koris 1p.
5. Atskaņojuma veids 1p.