32p.

Tēmā "sin, cos, tg taisnleņķa trijstūrī" pieejami 12 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.