22p.

Tēmā "Skaitliskas un lineāras nevienādības" pieejami 9 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.