8p.

Tēmā "Nogriežņi, leņķi, loki riņķī" pieejami 8 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.