3p.

Tēmā "Daļveida izteiksme. Definīcijas apgabals" pieejami 3 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.