Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Pitagora teorēma. Hipotenūzas aprēķināšana 1p.
2. Pitagora teorēma 1p.
3. Pitagora teorēma 1p.
4. Taisnleņķa trijstūra pazīme 1p.
5. Ceļa aprēķināšana ar Pitagora teorēmu 2p.