6p.

Tēmā "Algebrisku daļu reizināšana, kāpināšana, dalīšana" pieejami 2 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.