6p.

Tēmā "Trijstūri, vienādības pazīmes, mediāna, bisektrise, augstums" pieejami 5 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.