7p.

Tēmā "Sakarības trijstūrī, vidusperpendikuls, vienādsānu trijstūris" pieejami 5 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.