31p.

Tēmā "Izteiksmes ar racionāliem skaitļiem" pieejami 8 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.