8p.

Tēmā "Daļas un jaukta skaitļa reizināšana un dalīšana ar daļu" pieejami 3 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.