13p.

Tēmā "Decimāldaļu saskaitīšana un atņemšana" pieejami 6 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.