1p.

Tēmā "Matemātiskās darbības kopā (galvā)" pieejami 1 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.