17p.

Tēmā "Daļveida racionāli vienādojumi" pieejami 6 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.