Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daba un saimniecība Senajā Divupē Ģeogrāfiskā stāvokļa un dabas apstākļu loma; saimniecība, tirdzniecība.
2. Šumeru civilizācija Pilsētvalstu izveidošanās; pilsētu raksturojums; valdnieku vara.
3. Šumeru rakstība Ķīļraksta izveidošanās, rakstība; senākais daiļliteratūras darbs par varoni Gilgamešu.
4. Šumeru izgudrojumi Matemātika. Celtniecība. Tirdzniecība. Medicīna. Astronomija.
5. Akadieši pakļauj šumerus Šumeru savstarpējie kari; akadiešu ietekme, valsts.
6. Babilonija Babilonijas valdnieki: Hammurapi, Nebukadnecars II. Hetu, asīriešu ietekme. Babilonijas sasniegumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senā Divupe 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ģeogrāfiskais stāvoklis. Dabas apstākļi.
2. Saimniekošana Divupē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lauksaimniecība, amatniecība un tirdzniecība.
3. Šumeri 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Šumeri, to pilsētvalstu veidošanās.
4. Šumeru valdnieki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Šumeru valdnieki, to pienākumi.
5. Šumeru rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ķīļraksti. "Eposs par Gilgamešu".
6. Šumeru izgudrojumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Celtniecība. Medicīna. Astronomija.
7. Šumeru izgudrojumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Matemātika. Celtniecība. Tirdzniecība. Medicīna. Astronomija.
8. Akadieši pakļauj šumerus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Šumeru savstarpējie kari. Akadieši pakļauj šumerus.
9. Akada 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Akadas valsts. Sargons.
10. Babilonija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Babilonijas. Hammurapi.
11. Babilonija pēc Hammurapi nāves 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Heti. Nebukadnecars II. Babilonijas sabrukums.
12. Notikumi 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Notikumi Senajā Divupē.
13. Nosaki civilizāciju pēc attēla 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē vizuālo atmiņu, nostiprina prasmi identificēt kultūras faktus.
14. Izvērtē literatūras fragmentu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nostiprina prasmi pielietot zināšanas jaunā situācijā.
15. Civilizāciju salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda prasmi identificēt, grupēt civilizāciju sasniegumus.
16. Raksturo sabiedrības grupu Mezopotāmijā 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pārbauda zināšanas, izpratni par sabiedrības grupām, to pienākumiem, privilēģijām.
17. Raksturo civilizācijas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda izpratni par jēdzienu, par dabas apstākļu lomu.
18. Papildini tekstu par attēlu 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē prasmi analizēt vizuālā avota informāciju, saistīt ar zināšanām.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senā Divupe Citi vidēja 1p. Ģeogrāfiskais stāvoklis. Dabas apstākļi.
2. Šumeri Citi vidēja 1p. Šumeri, to pilsētvalstu veidošanās.
3. Ķīļraksti Citi vidēja 1p. Šumeru rakstība.
4. Akada Citi vidēja 1p. Akadas valsts. Sargons.
5. Babiloniešu sasniegumi Citi vidēja 1p. Babiloniešu sasniegumi.
6. Babilonija Citi vidēja 1p. Babilonija, tās valdnieki.
7. Senā Divupe Citi vidēja 1p. Ģeogrāfiskais stāvoklis. Dabas apstākļi.
8. Šumeri Citi vidēja 1p. Šumeri, to pilsētvalstu veidošanās.
9. Ķīļraksti Citi vidēja 1p. Šumeru rakstība.
10. Akada Citi vidēja 1p. Akadas valsts. Sargons.
11. Babiloniešu sasniegumi Citi vidēja 1p. Babiloniešu sasniegumi.
12. Babilonija Citi vidēja 1p. Babilonija, tās valdnieki.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divupes civilizācijas pamatlicēji - šumeri 00:30:00 vidēja 19p. Ģeogrāfiskais stāvoklis, dabas apstākļu loma saimniekošanā; šumeru pilsētvalstu veidošanās, valdnieki, sasniegumi, to nozīme.
2. Akadiešu varas un Babilonijas laiks Divupē 00:25:00 vidēja 12,5p. Akadas valsts, valdnieks Sargons; Babilonijas periods, Hammurapi; Jaunbabilonija, Nebukadnecara loma.
3. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:30:00 vidēja 20,5p.