Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daba un saimniecība Senajā Divupē Ģeogrāfiskā stāvokļa un dabas apstākļu loma; saimniecība, tirdzniecība.
2. Šumeru civilizācija Pilsētvalstu izveidošanās; pilsētu raksturojums; valdnieku vara.
3. Šumeru rakstība Ķīļraksta izveidošanās, rakstība; senākais daiļliteratūras darbs par varoni Gilgamešu.
4. Šumeru izgudrojumi Matemātika. Celtniecība. Tirdzniecība. Medicīna. Astronomija.
5. Akadieši pakļauj šumerus Šumeru savstarpējie kari; akadiešu ietekme, valsts.
6. Babilonija Babilonijas valdnieki: Hammurapi, Nebukadnecars II. Hetu, asīriešu ietekme. Babilonijas sasniegumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senā Divupe 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ģeogrāfiskais stāvoklis. Dabas apstākļi.
2. Saimniekošana Divupē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lauksaimniecība, amatniecība un tirdzniecība.
3. Šumeri 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Šumeri, to pilsētvalstu veidošanās.
4. Šumeru valdnieki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Šumeru valdnieki, to pienākumi.
5. Šumeru rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ķīļraksti. "Eposs par Gilgamešu".
6. Šumeru izgudrojumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Celtniecība. Medicīna. Astronomija.
7. Šumeru izgudrojumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Matemātika. Celtniecība. Tirdzniecība. Medicīna. Astronomija.
8. Akadieši pakļauj šumerus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Šumeru savstarpējie kari. Akadieši pakļauj šumerus.
9. Akada 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Akadas valsts. Sargons.
10. Babilonija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Babilonijas. Hammurapi.
11. Babilonija pēc Hammurapi nāves 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Heti. Nebukadnecars II. Babilonijas sabrukums.
12. Notikumi 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Notikumi Senajā Divupē.
13. Nosaki civilizāciju pēc attēla 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē vizuālo atmiņu, nostiprina prasmi identificēt kultūras faktus.
14. Izvērtē literatūras fragmentu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina prasmi pielietot zināšanas jaunā situācijā.
15. Civilizāciju salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda prasmi identificēt, grupēt civilizāciju sasniegumus.
16. Raksturo sabiedrības grupu Mezopotāmijā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pārbauda zināšanas, izpratni par sabiedrības grupām, to pienākumiem, privilēģijām.
17. Raksturo civilizācijas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda izpratni par jēdzienu, par dabas apstākļu lomu.
18. Papildini tekstu par attēlu 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē prasmi analizēt vizuālā avota informāciju, saistīt ar zināšanām.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senā Divupe Citi vidēja 1 p. Ģeogrāfiskais stāvoklis. Dabas apstākļi.
2. Šumeri Citi vidēja 1 p. Šumeri, to pilsētvalstu veidošanās.
3. Ķīļraksti Citi vidēja 1 p. Šumeru rakstība.
4. Akada Citi vidēja 1 p. Akadas valsts. Sargons.
5. Babiloniešu sasniegumi Citi vidēja 1 p. Babiloniešu sasniegumi.
6. Babilonija Citi vidēja 1 p. Babilonija, tās valdnieki.
7. Senā Divupe Citi vidēja 1 p. Ģeogrāfiskais stāvoklis. Dabas apstākļi.
8. Šumeri Citi vidēja 1 p. Šumeri, to pilsētvalstu veidošanās.
9. Ķīļraksti Citi vidēja 1 p. Šumeru rakstība.
10. Akada Citi vidēja 1 p. Akadas valsts. Sargons.
11. Babiloniešu sasniegumi Citi vidēja 1 p. Babiloniešu sasniegumi.
12. Babilonija Citi vidēja 1 p. Babilonija, tās valdnieki.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divupes civilizācijas pamatlicēji - šumeri 00:30:00 vidēja 19 p. Ģeogrāfiskais stāvoklis, dabas apstākļu loma saimniekošanā; šumeru pilsētvalstu veidošanās, valdnieki, sasniegumi, to nozīme.
2. Akadiešu varas un Babilonijas laiks Divupē 00:25:00 vidēja 12,5 p. Akadas valsts, valdnieks Sargons; Babilonijas periods, Hammurapi; Jaunbabilonija, Nebukadnecara loma.
3. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:30:00 vidēja 20,5 p.