Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vecākiem - Priekšmeti vārdu krājuma paplašināšanai Vārdu krājuma paplašināšanas metodiskais paņēmiens pirmsskolas vecuma bērniem.
2. Vecākiem - Kartītes vārdu krājuma paplašināšanai Vārdu krājuma paplašināšanas metodiskais paņēmiens pirmsskolas vecuma bērniem (izmantojot speciāli veidotas kartītes).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augļi un ogas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Augļu pazīšana (attēlam atbilstošā augļa nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem).
2. Augļi un ogas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Augļu pazīšana (attēlam atbilstošā augļa nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem).
3. Dārzeņi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dārzeņu pazīšana (attēlam atbilstošā dārzeņa nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem).
4. Dārzeņi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dārzeņu pazīšana (uzdevuma nosacījumos prasītā dārzeņa izvēle no dotajiem attēliem).
5. Mājdzīvnieki 1. izziņas līmenis zema 2 p. Populārāko mājdzīvnieku pazīšana (attēlam atbilstošā dzīvnieka nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem).
6. Mājputni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Mājputnu pazīšana (attēlam atbilstošā putna nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem).
7. Latvijas savvaļas dzīvnieki 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Savvaļas dzīvnieku pazīšana (attēlam atbilstošā dzīvnieka nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem). Risinājuma soļos doti daži fakti par minētajiem dzīvniekiem.
8. Latvijas savvaļas putni 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Mutvārdu uzdevums - pastāstīt, kādi putni redzami attēlos. Risinājuma soļos dotas tautasdziesmas, kurās minēti attēlos redzamie putni.
9. Āfrikas dzīvnieki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Āfrikai raksturīgāko dzīvnieku pazīšana (attēlam atbilstošā dzīvnieka nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem). Risinājuma soļos doti daži fakti par minētajiem dzīvniekiem.
10. Austrālijas dzīvā daba 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Austrālijai raksturīgās dzīvās dabas pazīšana (attēlam atbilstošā nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem). Risinājuma soļos doti daži fakti par minētajiem dzīvniekiem.
11. Āzijas dzīvnieki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Āzijai raksturīgāko dzīvnieku pazīšana (attēlam atbilstošā dzīvnieka nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem). Risinājuma soļos doti daži fakti par minētajiem dzīvniekiem.
12. Ziemeļamerikas dzīvnieki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ziemeļamerikai raksturīgāko dzīvnieku pazīšana (attēlam atbilstošā dzīvnieka nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem). Risinājuma soļos doti daži fakti par minētajiem dzīvniekiem.
13. Dienvidamerikas dzīvā daba 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dienvidamerikai raksturīgāko dzīvnieku pazīšana (attēlam atbilstošā dzīvnieka nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem). Risinājuma soļos doti daži fakti par minētajiem dzīvniekiem.
14. Dzīvnieku ķermeņu daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dzīvnieka ķermeņa daļu nosaukumu pārzināšana.
15. Putnu ķermeņa daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Putna ķermeņa daļu nosaukumu pārzināšana.
16. Savvaļas augi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dažu savvaļas augu pazīšana (dots auga nosaukums, kas jāieraksta zem atbilstošā auga attēla).
17. Sēnes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Doto sēņu nosaukumu pierakstīšana atbilstošajam attēlam.
18. Saldumi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Doto saldumu nosaukumu pierakstīšana atbilstošajam attēlam.
19. Krāsas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Krāsu pazīšana.
20. Dabas objekti 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attēlā redzamo dabas objektu atbilstošā nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem.
21. Dabas parādības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dabas parādību pazīšana un nosaukumu pierakstīšana (izvēloties no dotajiem variantiem).
22. Latvijas karogs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Latvijas karoga pazīšana. Risinājuma soļos doti visi uzdevuma variantos dotie karogi ar norādēm par to valstisko piederību.
23. Latvijas ģerbonis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Latvijas ģerboņa elementu pazīšana. Risinājuma soļos dots Lietuvas un Igaunijas ģerbonis.
24. Latviešu tradicionālie mūzikas instrumenti 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Latviešu tradicionālo mūzikas instrumentu nosaukuma noteikšana pēc instrumenta attēla un īsa instrumenta apraksta.
25. Mūzikas instrumenti 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mūzikas instrumentu spēlēs veida noteikšana pēc instrumenta attēla, izvēloties atbilstošo variantu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Putni 00:30:00 vidēja 3 p. Latvijas savvaļas putnu pazīšana pēc dotā attēla. Tautasdziesmā minēto putnu pazīšana dotajos attēlos.