Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vecākiem - Priekšmeti vārdu krājuma paplašināšanai Vārdu krājuma paplašināšanas metodiskais paņēmiens pirmsskolas vecuma bērniem.
2. Vecākiem - Kartītes vārdu krājuma paplašināšanai Vārdu krājuma paplašināšanas metodiskais paņēmiens pirmsskolas vecuma bērniem (izmantojot speciāli veidotas kartītes).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augļi un ogas 1. izziņas līmenis zema 2p. Augļu pazīšana (attēlam atbilstošā augļa nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem).
2. Augļi un ogas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Augļu pazīšana (attēlam atbilstošā augļa nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem).
3. Dārzeņi 1. izziņas līmenis zema 2p. Dārzeņu pazīšana (attēlam atbilstošā dārzeņa nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem).
4. Dārzeņi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dārzeņu pazīšana (uzdevuma nosacījumos prasītā dārzeņa izvēle no dotajiem attēliem).
5. Mājdzīvnieki 1. izziņas līmenis zema 2p. Populārāko mājdzīvnieku pazīšana (attēlam atbilstošā dzīvnieka nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem).
6. Mājputni 1. izziņas līmenis zema 1p. Mājputnu pazīšana (attēlam atbilstošā putna nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem).
7. Latvijas savvaļas dzīvnieki 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Savvaļas dzīvnieku pazīšana (attēlam atbilstošā dzīvnieka nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem). Risinājuma soļos doti daži fakti par minētajiem dzīvniekiem.
8. Latvijas savvaļas putni 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Mutvārdu uzdevums - pastāstīt, kādi putni redzami attēlos. Risinājuma soļos dotas tautasdziesmas, kurās minēti attēlos redzamie putni.
9. Āfrikas dzīvnieki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Āfrikai raksturīgāko dzīvnieku pazīšana (attēlam atbilstošā dzīvnieka nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem). Risinājuma soļos doti daži fakti par minētajiem dzīvniekiem.
10. Austrālijas dzīvā daba 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Austrālijai raksturīgās dzīvās dabas pazīšana (attēlam atbilstošā nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem). Risinājuma soļos doti daži fakti par minētajiem dzīvniekiem.
11. Āzijas dzīvnieki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Āzijai raksturīgāko dzīvnieku pazīšana (attēlam atbilstošā dzīvnieka nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem). Risinājuma soļos doti daži fakti par minētajiem dzīvniekiem.
12. Ziemeļamerikas dzīvnieki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ziemeļamerikai raksturīgāko dzīvnieku pazīšana (attēlam atbilstošā dzīvnieka nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem). Risinājuma soļos doti daži fakti par minētajiem dzīvniekiem.
13. Dienvidamerikas dzīvā daba 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dienvidamerikai raksturīgāko dzīvnieku pazīšana (attēlam atbilstošā dzīvnieka nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem). Risinājuma soļos doti daži fakti par minētajiem dzīvniekiem.
14. Dzīvnieku ķermeņu daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dzīvnieka ķermeņa daļu nosaukumu pārzināšana.
15. Putnu ķermeņa daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Putna ķermeņa daļu nosaukumu pārzināšana.
16. Savvaļas augi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dažu savvaļas augu pazīšana (dots auga nosaukums, kas jāieraksta zem atbilstošā auga attēla).
17. Sēnes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Doto sēņu nosaukumu pierakstīšana atbilstošajam attēlam.
18. Saldumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Doto saldumu nosaukumu pierakstīšana atbilstošajam attēlam.
19. Krāsas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Krāsu pazīšana.
20. Dabas objekti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attēlā redzamo dabas objektu atbilstošā nosaukuma izvēle no dotajiem variantiem.
21. Dabas parādības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dabas parādību pazīšana un nosaukumu pierakstīšana (izvēloties no dotajiem variantiem).
22. Latvijas karogs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Latvijas karoga pazīšana. Risinājuma soļos doti visi uzdevuma variantos dotie karogi ar norādēm par to valstisko piederību.
23. Latvijas ģerbonis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Latvijas ģerboņa elementu pazīšana. Risinājuma soļos dots Lietuvas un Igaunijas ģerbonis.
24. Latviešu tradicionālie mūzikas instrumenti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Latviešu tradicionālo mūzikas instrumentu nosaukuma noteikšana pēc instrumenta attēla un īsa instrumenta apraksta.
25. Mūzikas instrumenti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mūzikas instrumentu spēlēs veida noteikšana pēc instrumenta attēla, izvēloties atbilstošo variantu.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Putni 00:30:00 vidēja 3p. Latvijas savvaļas putnu pazīšana pēc dotā attēla. Tautasdziesmā minēto putnu pazīšana dotajos attēlos.