Tautasdziesmas
Tautasdziesmu mācīšanās no galvas ir viens no bērna atmiņas trenēšanas paņēmieniem.
Vecākus reizēm mulsina tautasdziesmu leksika, jo daudzi apvidvārdi vai vecvārdi nav zināmi ne vien bērniem, bet arī mammai un tētim, taču tam nevajadzētu būt šķērslim, lai kopā ar bērnu lasītu un mācītos tautasdziesmas.
Ņemot palīgā dažādus resursus, vecvārdu nozīmju meklēšana var pārvērsties par jautru laika pavadīšanu visai ģimenei.
ME* vārdnīca
Skaidrojošā vārdnīca
vardene.jpg
Lai padarītu tautasdziesmu saprotamāku, var ņemt palīgā ilustrācijas: var ilustrēt gan visu tautasdziesmu kopumā, gan katru atsevišķu rindiņu.
 
Ilze Jerāte, latviešu valodas skolotāja, darbam ar tautasdziesmām piedāvā dažādas metodes, kas šo procesu padara bērnam saistošāku.
1. Tautasdziesmu ilustrēšana.
Turklāt ilustrēt var gan katru atsevišķo rindiņu, gan visu tautasdziesmu kopumā.
Šīs ilustrācijas vēlāk savukārt var izmantot, lai tām piemeklētu atbilstošās tautasdziesmas.
 
2. Bērniem, kas jau lasa, var izmantot aizklāto vārdu metodi - izdzēšot vai aizklājot atsevišķus vārdus tautasdziesmā.
Bērniem, kas vēl tikai mācās lasīt, šādā gadījumā var atstāt tos vārdus, kurus bērns var izlasīt (skatoties pēc zināmajiem burtiem, vienzilbīgos, divzilbīgos utt.), bet pārējos vārdus pēc iespējas aizvietot ar zīmējumu.
 
3. Tautasdziesmas tekstu var sadalīt pa rindām, pa vārdiem un likt to kā puzli. Var arī visu tautasdziesmas tekstu izmantot puzlei.
 
Iepazīties ar pilnu I. Jerātes rakstu var šeit.
 
Internetā pieejami dažādi resursi ar tautasdziesmu tekstiem:
 
*ME - Mīlenbaha - Endzelīna vārdnīca