4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Īsais raksts ir ļoti koncentrēts, lakonisks, mērķtiecīgs, ar faktiem un piemēriem atbilstoši tematam pamatots viedoklis.
Īsais raksts, kā jau norāda raksta nosaukums, ir īss - tikai apmēram 50-70 vārdu garš, tie ir apmēram 5-7 teikumi.
Rakstot īso rakstu jeb viedokli, jāievēro darba kompozīcija gluži kā lielāka apjoma tekstos.
 
Īsā raksta uzbūve jeb kompozīcija
 
Kompozīcijas elements
Rindkopa
Teikumu skaits
Saturiskā daļa
Ievads
1.
1-2
Jāmin atsauce uz tematu un pamatojums, par ko vēlies izteikties.
Galvenā daļa
2.
3-4
Dažādas konstrukcijas teikumos ar piemēriem un faktiem jāpamato savs viedoklis par tematu.
Nobeigums
3.
1
Jāapkopo līdz šim izteiktās domas un jāsecina.
 
Svarīgi!
Rakstu darbā liela uzmanība jāpievērš pareizrakstībai.
Lai 9. klases latviešu valodas eksāmenā par īso rakstu saņemtu maksimālo punktu skaitu, darbam jāatbilst šādiem kritērijiem:
  
Saturs
Stils
Ortogrāfija un interpunkcija (kļūdu skaits)
Saturs atbilst tematam. Domas izteiktas plānveidīgi un loģiski, tās ir pamatotas. Dažādas un stilistiski iederīgas teikumu konstrukcijas. Viegli uztverams teksts. Pieļaujama 1 neprecizitāte vārdu izvēlē.
0
 
Kā redzams tabulā, valodas sadaļā maksimālo punktu skaitu iespējams iegūt tikai tādā gadījumā, ja nav ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdu.
Jāatceras, ka darbs jāraksta rūpīgi un salasāmi, jo vērtētājam ir tiesības neskaidri uzrakstītos, pārprotamos burtus uzskatīt par ortogrāfijas kļūdu.