Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Saliktie nosaukumi teikumā 1p.
2. Vietniekvārdu pareizrakstība 3p.
3. Svešvārdu rakstība 1p.
4. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība 2p.