28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Par iespraudumiem teikumā var būt iesprausti vārdi, vārdu savienojumi vai teikumi un iestarpināti vārdi, vārdu savienojumi vai teikumi.
Iespraudumi ir savrupināti vārdi vai vārdu grupas, ar kurām runātājs:
 1. norāda savu attieksmi pret izsacīto teikumā;
  Manuprāt, skolā ir pārāk īsi starpbrīži.
   
 2.  iesprausti vārdi un vārdu savienojumi var norādīt uz secīgumu: 
  Pirmkārt, ir jāsāk vairāk lasīt grāmatas, tad valodas lietojums uzlabosies.
   
 3. precizē, paskaidro teikuma saturu.
  Reizēm mēs nepamanām mazos brīnumus, proti, tos mazos pārsteigumus, kas padara dienu jaukāku gan pašam, gan apkārtējiem. 
Iespraudumi nav teikuma locekļi.
 
Iesprausti vārdi
Iespraustu vārdu grupas
Iesprausti teikumi
bez šaubām
iespējams
liekas
manuprāt
par laimi
piemēram
pirmkārt
protams
šķiet
zināms
citiem vārdiem
kā par brīnumu
paldies Dievam
taisnību sakot
tavu laimi
to skaitā
vārdu sakot
ja atmiņa neviļ
kā jau teicu
tas nevar būt
tas sen zināms
var teikt
 
Iespraudumu atdalīšanai no pārējās teikuma daļas izmanto komatu vai komatus, iespraustu vārdu grupu atdalīšanai domuzīmes, iespraustu teikumu – iekavas
Iekavās parasti liek gadskaitļus vai garākus iespraudumus, kuri izsaka mazāk svarīgu paskaidrojumu vai piezīmi.
 
Kā zināms, daudziem kaitīgiem kukaiņiem nav spārnu.
Mēs, piemēram, esam uzdoto darbu paveikuši.
Kukaiņi nokļūst pie augļu koku pumpuriem tīrā nelaime , rāpdamies pa stumbriem uz augšu.
Pēc Kokneses skolas beigšanas (meitenei ir desmit gadu) Berta Rūmniece turpina mācības Rīgā.
 
Plašākus iespraudumus var ievadīt iesprausti vārdi vai vārdu grupas, kurus no pārējiem teikuma locekļiem atdala ar pieturzīmēm.
Tā veidojas paskaidrojošo vārdu grupas.
 
No iespraudumiem paskaidrojošo vārdu grupas atšķiras ar to, ka iespraudumi izsaka runātāja attieksmi pret visu teikumu kopumā, bet paskaidrojošo vārdu grupas precizē atsevišķus teikuma locekļus.
Lauku mājās, precīzāk, “Brakos”, Rūdolfs Blaumanis jutās vislabāk.
 
Ievadītājvārdu no sekojošās paskaidrojošo vārdu grupas atdala tad, ja precizējamais jēdziens tiek nosaukts citiem vārdiem.
Gids stāstīja to, ko tu vakar ilgu laiku, precīzāk, visu pēcpusdienu, biji meklējis dažādās grāmatās un tā arī nebiji atradis.
 
Ievadītājvārdu no sekojošās paskaidrojošo vārdu grupas neatdala tad, ja ievadītājvārds izdala vienu jēdzienu no kādas grupas.
Psihiskās darbības, īpaši domāšana, atšķir cilvēku no dzīvnieka.
 
Ar pieturzīmēm atdala
Ar pieturzīmēm neatdala
piemēram
proti
īsāk
konkrētāk
pareizāk 
precīzāk
pirmkārt
otrkārt
treškārt
respektīvi 
 tas ir
citiem vārdiem
jāsaka
var sacīt
var teikt
vārdu sakot
arī
(it) īpaši
it (jo) sevišķi
galvenokārt
parasti
patiesībā
mazāk
retāk
vairāk
visvairāk
biežāk
savukārt
tā sauktais (tā saucamais)
to starpā
to skaitā
vismaz
pat
 
Visu paskaidrojošo grupu no pārējā teikuma vienmēr atdala ar komatiem no abām pusēm. 
 
Par iespraudumiem nav uzskatāmas partikulas acīmredzot, droši vien, diemžēl, laikam, laikam gan, varbūt, diezin, nezin.
Partikulas ar komatiem no pārējās teikuma daļas neatdala.