Iespraudumi ir savrupināti vārdi vai vārdu grupas, ar kurām runātājs:
 1. norāda savu attieksmi pret izsacīto teikumā;
  Manuprāt, skolā ir pārāk īsi starpbrīži.
   
 2. izsaka kādu piezīmi attiecībā pret teikuma saturu;
  Pēkšņi – kaut kas neticams – notiek tieši tas, par ko sapņoji!
   
 3. precizē, paskaidro teikuma saturu.
  Reizēm mēs nepamanām mazos brīnumus, proti, tos mazos pārsteigumus, kas padara dienu jaukāku gan pašam, gan apkārtējiem.
   
Iespraudumi nav teikuma locekļi.
 
Iesprausti vārdi
Iespraustu vārdu grupas
Iesprausti teikumi
bez šaubām
iespējams
liekas
manuprāt
par laimi
piemēram
pirmkārt
protams
šķiet
zināms
citiem vārdiem
kā par brīnumu
paldies Dievam
taisnību sakot
tavu laimi
to skaitā
vārdu sakot
ja atmiņa neviļ
kā jau teicu
tas nevar būt
tas sen zināms
var teikt
 
Iespraudumu atdalīšanai no pārējās teikuma daļas izmanto komatus, domuzīmes vai iekavas.
 
Iekavās parasti liek gadskaitļus vai garākus iespraudumus, kuri izsaka mazāk svarīgu paskaidrojumu vai piezīmi.
 
Plašākus iespraudumus var ievadīt iesprausti vārdi vai vārdu grupas, kurus no pārējiem teikuma locekļiem atdala ar pieturzīmēm.
Tā veidojas paskaidrojošo vārdu grupas.
 
No iespraudumiem paskaidrojošo vārdu grupas atšķiras ar to, ka iespraudumi izsaka runātāja attieksmi pret visu teikumu kopumā, bet paskaidrojošo vārdu grupas precizē atsevišķus teikuma locekļus.
Lauku mājās, precīzāk, “Brakos”, Rūdolfs Blaumanis jutās vislabāk.
 
Ievadītājvārdu no sekojošās paskaidrojošo vārdu grupas atdala tad, ja precizējamais jēdziens tiek nosaukts citiem vārdiem.
Gids stāstīja to, ko tu vakar ilgu laiku, precīzāk, visu pēcpusdienu, biji meklējis dažādās grāmatās un tā arī nebiji atradis.
 
Ievadītājvārdu no sekojošās paskaidrojošo vārdu grupas neatdala tad, ja ievadītājvārds izdala vienu jēdzienu no kādas grupas.
Psihiskās darbības, īpaši domāšana, atšķir cilvēku no dzīvnieka.
 
Ar pieturzīmēm atdala
Ar pieturzīmēm neatdala
citiem vārdiem
īsāk
jāsaka
konkrētāk
pareizāk
piemēram
precīzāk
proti
respektīvi
tas ir
var sacīt
var teikt
vārdu sakot
(it) īpaši
(it) sevišķi
biežāk
galvenokārt
mazāk
parasti
patiesībā
retāk
savukārt
tā sauktais
tāpat kā
to skaitā
vairāk
vismaz
 
Visu paskaidrojošo grupu no pārējā teikuma vienmēr atdala ar komatiem no abām pusēm. 
 
Par iespraudumiem nav uzskatāmas partikulas acīmredzot, droši vien, diemžēl, laikam, laikam gan, varbūt, diezin, nezin.
Partikulas ar komatiem no pārējās teikuma daļas neatdala.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8. klasei/Skaidrīte Urževica. – Rīga: Lielvārds, 2004. –160. lpp. :il. - izmantotā literatūra: 88.- 92. lpp.
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. – Rīga: Lielvārds, 1997.-176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 38.lpp.
Palīgs latviešu valodā 9. un 10. klasei/Inese Plaude. – Rīga: Pētergailis, 2004. –136. lpp. :il. - izmantotā literatūra: 14.-15.lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei/Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 199.lpp.