Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas. 1p.
2. Skaņu iedalījuma grupas. 3p.
3. Vārdi ar skaņu pārmaiņām. 1p.
4. Skaņas. Skaņu pārmaiņas. 1p.
5. Skaņas. Skaņu pārmaiņas. 1p.