Vietniekvārdu rakstībā jāievēro galvenokārt pareizs koprakstījums vai savruprakstījums.
 
Kopā rakstāmi
Šķirti rakstāmi
Vietniekvārdi ir saauguši vienā vārdā
ar partikulām ik-, jeb-, ne-.
Vietniekvārdi nav saauguši vienā vārdā
ar partikulām kaut, diez, diezin, nez, nezin.
ikkatrs, ikkurš, jebkāds, nekāds, neviens
kaut kas, diezin kurš, diez kas, nezin kāds, nez kas

Vietniekvārds viss rakstāms ar diviem s (atšķirībā no partikulas vis).

Vietniekvārdam katrs, kura galotnes -s priekšā vieglākas izrunas labad dažreiz iesprauž skaņu i, burts i nav rakstāms.
  
Atsauce:
Latviešu valoda 8.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs : RaKa, 2004. – 129 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 86.lpp.
Latviešu valoda 7.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2006. - 224 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 116.lpp.
http://www.liis.lv/latval/orto/vietvp.htm