Grūtības pakāpe:
1. Skaitļa vārdu lietojums 5p.
2. Skaitļa vārds 1p.
3. Skaitļa vārds 1p.
4. Pamata skaitļa vārdi 1p.