Grūtības pakāpe:
1. Pamata skaitļa vārdi 1p.
2. Kārtas skaitļa vārdi 1p.
3. Skaitļa vārdi 2p.