28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Svarīgi!
Skaitļa vārdi nosauc priekšmetu vai dzīvu būtņu skaitu vai secību, kādā tie skaitīšanā seko cits citam.
viens cilvēks, pirmais cilvēks
 
Skaitļa vārda raksturošanai morfoloģijā izmanto šādus jēdzienus:
 • patstāvīgs vārds,
 • lokāms un nelokāms vārds,
 • skaitļa vārda nozīme: pamata skaitļa vārds un kārtas skaitļa vārds - pieci, piektais,
 • skaitļa vārda sastāvs:
  1) vienkāršs skaitļa vārds (ja vārdam ir viena sakne) - seši, deviņi, simts,
  2) saliktenis (ja vārdam ir vismaz divas saknes) - vienpadsmit (viens pāri desmitam),
  3) vārdu savienojums - pieci simti, četrdesmit divi,
 • vīriešu un sieviešu dzimte - deviņi, deviņas,
 • vienskaitlis un daudzskaitlis - viena tauta, trīs tautas,
 • locījums: nominatīvs, ģenitīvs, datīvs, akuzatīvs, intrumentālis, lokatīvs
  Pirmo reizi (akuz.) sacerēju dzejoli četru gadu (ģen.) vecumā.
Svarīgi!
Skaitļa vārdi ir vienīgā vārdšķira, kuru var pierakstīt gan ar burtiem, gan cipariem, gan ciparu kopām.
  
 
Skaitļa vārdus var analizēt, izmantojot sarakstu:
 • Analizējamais vārds
 • Pamatforma
 • Lokāms vai nelokāms
 • Pamata vai kārtas skaitļa vārds
 • Vienkāršs, saliktenis vai vārdu savienojums
 • Dzimte
 • Skaitlis
 • Locījums
    
Šo pašu analīzi var veikt arī, secīgi rindā rakstot atbilstošās morfoloģiskās pazīmes.
 1. Pamatforma ir vienskaitļa nominatīva forma.
 2. Nelokāmi ir skaitļa vārdi, kuri teikumā saistījumā ar citiem vārdiem (parasti lietvārdiem) tiek lietoti vienā un tajā pašā formā.
 3. Pamata skaitļa vārdi nosauc skaitu, kārtas - secību.
 4. Vienkārši ir tie skaitļa vārdi, kuriem ir tikai viena sakne, salikteņi - ar vismaz divām saknēm, vārdu savienojumi - skaitļa vārdu veido vairāki vārdi.
  Skaitļa vārdi, kuru vārdu sastāvu veido vairāki vārdi, rakstāmi ar savstarpēji šķirti rakstāmiem vārdiem.
  divi tūkstoši septiņpadsmitais 
 5. Dzimte, skaitlis un locījums nosakāms tikai lokāmajiem skaitļa vārdiem.