Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Palīgvārdi teikumā 2p.
2. Prievārdi 1p.
3. Saikļi 2p.
4. Partikulas 1p.