Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Izsauksmes vārdu lietošana 1p.
2. Izsauksmes vārds 1p.
3. Izsauksmes vārds teikumā 1p.
4. Izsauksmes vārdi tekstā 1p.
5. Izsauksmes vārdu pareizrakstība 1p.