Fonētiskajā analīzē raksturo katru skaņu vārdā un radušās skaņu pārmaiņas
Jānosaka:
 • skaņu un burtu skaits vārdā;
 • zilbju skaits;
 • patskaņi (īsi, gari);
 • e, ē lietojums;
 • divskaņi;
 • līdzskaņi (balsīgi, nebalsīgi, skaneņi, troksneņi);
 • pozicionālā skaņu pārmaiņa;
 • vēsturiskā skaņu mija.
 
Piemērs:
kāds
 • 3 skaņas, 4 burti, 1 zilbe;
 • 1 patskanis - ā - garš;
 • 3 līdzskaņi (k, s - nebalsīgi troksneņi, d - balsīgs troksnenis);
 • pozicionālā skaņu pārmaiņa ds - c;
 • vēsturiskās skaņu mijas nav.
 
Vārda "apgriezt" analīze:
 • skaņas - 7
 • burti - 8
 • zilbes - 2
 • gari patskaņi - nav
 • īsi patskaņi - a
 • e, ē izruna - nav šo patskaņu vārdā
 • divskaņi - ie
 • balsīgie līdzskaņi - g, r, z
 • nebalsīgie līdzskaņi - t, p
 • pozicionālās skaņu pārmaiņas - p/b
 • vēsturiskās skaņu mijas - nav
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs.- Rīga: RaKa, 2004. - 132 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 124.- 129.lpp.
http://www.liis.lv/latval/fonetika/fon12.htm