Grūtības pakāpe:
1. Vienlīdzīgie teikuma locekļi VPT 3p.
2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi VPT 2p.
3. Divdabja teiciens VPT 1p.