Vienkāršs paplašināts teikums ir tāds teikums, kurā gramatisko centru paskaidro teikuma palīglocekļi (vismaz viens).
Teikuma gramatiskais centrs ir teikuma priekšmets un izteicējs vai galvenais loceklis.
Piemērs:
Puspīrāgs nolika zobenu.
kas nolika? – Puspīrāgs –
teikuma priekšmets
ko darīja Puspīrāgs? – nolika – izteicējs
ko nolika? – zobenu papildinātājs
  
Puspīrāgs uzmanīgi nolika zobenu uz vecas koka lādes.
kas nolika? – Puspīrāgs – teikuma priekšmets
kā nolika? – uzmanīgi  apstāklis
ko darīja Puspīrāgs? – nolika – izteicējs
ko nolika? – zobenu – papildinātājs
kur nolika? – uz lādes – apstāklis
kādas lādes? – koka – apzīmētājs
kādas lādes? – vecas – apzīmētājs
Protams, teikuma virslocekļi var būt vienlīdzīgi.
Piemērs:
Puspīrāgs nolika zobenu un nopūtās.
 Ko darīja Puspīrāgs? – nolika un nopūtās – vienlīdzīgi izteicēji
Vienlīdzīgo teikuma locekļu virkni ierobežo tikai autora fantāzija un teikuma mērķis.
Piemērs:
Puspīrāgs nolika zobenu, pakasīja aiz auss, paskatījās debesīs, klusi nopūtās, pagrieza pirātiem muguru un lēnām aizgāja uz savu kajīti.
Vienlīdzīgi izteicēji – nolika, pakasīja, paskatījās, nopūtās, pagrieza un aizgāja.
Visas minētās darbības veic viena persona – Puspīrāgs.
Vienlīdzīgu teikuma locekļu virknes var veidot visi teikuma locekļi – gan virslocekļi, gan palīglocekļi.
Piemērs:
Puspīrāgs nolika zobenu uz lielas, vecas lādes.
Lielas, vecas –
vienlīdzīgi apzīmētāji.

Puspīrāgs uz lādes nolika zobenu un smilšu pulksteni.
Zobenu un pulksteni –
vienlīdzīgi papildinātāji.

Puspīrāgs lēnām un uzmanīgi nolika zobenu uz lādes.
Lēnām un uzmanīgi –
vienlīdzīgi apstākļi.
Vienlīdzīgā teikumā var būt arī vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu.
Piemērs:
Puspīrāgs uzmanīgi apskatīja savus dārgumus: briežādas maisiņus ar dubloniem, zamšādas maciņus ar pērlēm un dārgakmeņiem un dažādu krāsu koraļļu zariņus.
Vispārinošais vārds – dārgumus.
Vienlīdzīgie papildinātāji – maisiņus, maciņus un zariņus.
Vienkāršā teikumā var būt arī divdabja teiciens.
Piemērs:
Palūkojies pār plecu, Puspīrāgs atvēra dārgumu lādi.
Palūkojies pār plecu –
divdabja teiciens, ko veido lokāmais darāmās kārtas tagadnes divdabis palūkojies un to paskaidrojošie palīglocekļi.
Vienkāršā teikumā var tikt lietota arī uzruna.
Piemērs:
Otto, nāksi zvejot?
Otto –
uzruna.
nāksi – izteicējs.
Teikumā nav minēts teikuma priekšmets, bet to var izsecināt no darbības vārda formas:
[tu] nāksi.
Šādu teikuma virslocekli sauc par ietverto teikuma priekšmetu.
Uzruna nav teikuma loceklis. Uzruna ir vārds vokatīvā, proti, tas ir vārds bez jautājuma, taču jebkurš teikuma loceklis atbild uz kādu jautājumu.
Svarīgi!
Vienkāršā paplašinātā teikumā:
1) bez gramatiskā centra ir vismaz viens palīgloceklis;
2) ir tikai viens gramatiskais centrs;
3) var būt dažādas sintaktiskas konstrukcijas, kas neietekmē teikuma uzbūvi (vienlīdzīgi teikuma locekļi, vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu, uzruna, divdabja teiciens u.c.).
Atsauce:

/Pēc Māra Putniņa "Mežonīgie Pīrāgi"/