Saikļi ir palīgvārdi, kas saista:
1) vienlīdzīgus teikuma locekļus;
2) salikta teikuma daļas;
3) teikumus.
Piemērs:
Uzrunātais salēcās un izskatījās aizvainots.
Un
– saista divus vienlīdzīgus teikuma locekļus (izteicējus).
 
Mežonīgie pīrāgi izgāja no telts spožajā saulē, un Mordāns tiešā ceļā devās uz portugāļu pīrāgu telti.
Un – saista divas salikta sakārtota teikuma daļas.
 
Pīrāgiem pat prātā nenāca, ka šajā vietā varētu sastapt spūņu galeras.
Ka – saista palīgteikumu ar virsteikumu.
 
Un tad tas notika.
Un – iesaista teikumu tekstā.
 
Saikļi ir nelokāmi, tie nav teikuma locekļi.
 
Saikļu iedalījums pēc sastāva
 
Vienvārda saikļi
Vairākvārda saikļi
un
bet
jo
ka
lai
vai
arī
kamēr
nekā
tomēr
kolīdz
tikko
turpretī
tāpēc ka
tādēļ ka
lai arī
lai gan
kaut arī
kaut gan
kā arī
tā kā
tā ka
 
Vairākvārdu saikļu grupā ietilpst arī pāru saikļi – abas daļas veido vienu saikli, abas daļas nozīmes ziņā ir saistītas.
 
Pāru saikļi
ne vien – bet arī
ne tikvien – bet arī
nevis – bet
ne tikai – bet arī
kā – tā
tiklab – kā arī
vai nu – vai
 
Komats liekams pirms pāru saikļu otrās daļas.
Piemērs:
Knorrs* tagad slīdēja gar rifu bīstamā tuvumā, taču gaidītās pārmaiņas kā nebija, tā nebija.
Kā nebija, tā nebija – kā – tā – komats likts pirms otrās daļas .
Komats liekams arī pirms katra atkārtotā saikļa.
  
  
 
Atkārtotie saikļi
ir – ir
gan – gan
ne – ne
nedz – nedz
drīz – drīz
tik – tik
te – te
  
Saikļu pareizrakstība
Šķirti rakstāmi:
  1. vairākvārdu saikļi;
  2. pāru saikļi.

Kopā rakstāmi:
turpretī, turpretim, tiklīdz, līdzko, nevis
Saikļu iedalījums pēc uzdevuma teikumā
Pēc uzdevuma teikumā šķir sakārtojuma un pakārtojuma saikļus.
 
Sakārtojuma saikļi saista:
 
  1. vienlīdzīgus teikuma locekļus;
  2. neatkarīgas teikuma daļas.
Sakārtojuma saikļi iesaista tekstā teikumus.
 
Biežāk lietotie sakārtojuma saikļi:
un
bet
arī
tomēr
turpretī
turpretim
nevis
vai
jeb

gan – gan
ne – ne
drīz – drīz
ir – ir
nevis – bet
ne vien – bet arī
ne tikai – bet arī
ne tikvien – bet arī
tiklab – kā arī
kā – tā
 
Pakārtojuma saikļi ievada palīgteikumus, saistot tos ar citām teikuma daļām.
Biežāk lietojamie pakārtojuma saikļi:
 
ka
lai
ja
tāpēc ka
tādēļ ka
tā kā
tā ka
lai gan
lai arī
kaut gan
kaut arī
kamēr
līdz
līdzko
tiklīdz

kopš
iekām
pirms
 
Palīgteikumus ievada ne tikai saikļi, bet arī:
  1. apstākļa vārdi – kad, kur, kā, cik;
  2. vietniekvārdi – kas (kā, kam, ko), kurš, kāds, kura, kāda (visos locījumos).
 
Apstākļa vārdi un vietniekvārdi ir teikuma locekļi, bet saikļi nav teikuma locekļi.
 
* knorrs – īpaši būvēta mežonīgo sēņu pīrāgu laiva
 
Atsauce:
Latviešu valoda 7. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1994. -224 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 67. - 78 .lpp.