Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Izsauksmes vārdi tekstā 1p.
2. Izsauksmes vārdi teikumā 1p.
3. Izsauksmes vārdi un pieturzīmes 1p.