Grūtības pakāpe:
1. Izsauksmes vārdi tekstā 1p.
2. Izsauksmes vārdi teikumā 1p.
3. Izsauksmes vārdi un pieturzīmes 1p.