Katram priedēklim ir sava nozīme.
Ir darbības vārdi, kuriem iespējams pievienot jebkuru priedēkli, bet ir arī tādi darbības vārdi, kuriem iespējams pievienot tikai daļu priedēkļu.
Svarīgi!
Latviešu valodā darbības vārdam drīkst pievienot divus priedēkļus tikai tad, ja viens no tiem ir nolieguma priedēklis ne- vai vajadzības izteiksmes priedēklis .
Ja priedēklis nemaina vārda nozīmi, tad to pievienot darbības vārdam nav nepieciešams.
 
Priedēklis aiz-:
 • darbība notiek, attālinoties vai virzoties uz mērķi
  aizbraukt
 • darbība notiek, virzoties aiz kaut kā
  aizkrist
 • kaut ko aiztaisa ciet vai tur aizvērtā stāvoklī
  aizvērt
 • darbība rada šķēršļus
  aizžogot
 • norāda uz darbības sākumu vai pēkšņumu, īslaicīgumu
  aizdegt
 • norāda uz darbības daļēju vai nepilnīgu veikšanu
  aizcirst
 • norāda, ka darbība notiek kādam par labu 
  aizlūgt
 • norāda, ka ar pamatvārdu nosauktā darbība kaut ko rezervē un saglabā
  aizņemt
 • norāda, ka darbība notiek pārāk ilgi vai tālu
  aizgulēties
 • norāda uz darbības pabeigtību
  aizbēgt
  
 
Priedēklis ap-:
 • darbība notiek kaut kam apkārt, daļēji vai pilnīgi kaut ko aptver
  apiet
 • darbība tiek apvērsta, notiek pretējā secībā
  apmest
 • darbība skar tikai virspusi, virskārtu
  aptaustīt
 • darbība attiecas uz daudziem
  apbraukāt
 • darbība notiek kādam par labu vai ļaunu
  apmelot
 • norāda uz darbības pabeigtību
  apgulties
 
Priedēklis at-:
 • darbība notiek, lai atdalītu, attālinātu, šķirtu
  atcelt
 • norāda, ka darbība notiek, lai kaut ko atvērtu
  atārdīt
 • norāda, ka notiek kustība virzienā šurp
  atbraukt
 • norāda, ka darbība vērsta virzienā uz izejas punktu, uz aizmuguri
  atlikt
 • norāda uz agrākā stāvokļa atjaunošanu 
  atmosties
 • norāda, ka darbība beidzas
  atdurties
 • norāda, ka darbība vērsta pret kaut ko kā atbilde vai noraidījums
  atteikt
 • darbība ir atmaksa, pretdarbība 
  atspītēt
 • kas tiek atstāstīts vai atkārtots citā veidā 
  attēlot
 • darbības rezultātā tiek kaut kas sadalīts, nodalīts 
  atdalīties
 • norāda uz darbības sākumu, pēkšņumu, īslaicīgumu 
  atskanēt
 • norāda, ka darbība notiek pārmērīgi vai līdz apnikumam 
  atdzerties
 • darbības rezultātā kaut kas tiek bojāts
  atcirst (cirvi)
 • norāda uz darbības pabeigtību
  atminēt
 
Priedēklis ie-:
 • darbība notiek virzienā uz iekšu
  iebraukt
 • norāda, ka ar darbību kaut ko aptver
  ielenkt
 • norāda uz darbības sākumu 
  iedarbināt
 • norāda, ka ar darbību kaut kas tiek sagatavots turpmākajai darbībai 
  iestaigāt (zābakus)
 • norāda uz darbības sākumu vai īslaicīgumu 
  iemirdzēties
 • norāda uz darbības nepilnīgumu vai mazu darbības pakāpi 
  iekrāsot
 • norāda uz darbības noturīgumu vai pastāvīgumu 
  ieilgt
 • norāda, ka ar darbību ietekmē sev par labu 
  ieēdināt
 • norāda uz darbības pabeigtību 
  iemācīties
 
Priedēklis iz-:
 • darbība vērsta uz āru
  izaugt
 • darbība vērsta uz kaut kā atsegšanu 
  izsaiņot
 • darbība virzās kaut kam cauri 
  izspraukties
 • darbība vērsta uz visām pusēm 
  izbārstīt
 • kaut kas tiek iztukšots 
  izliet
 • kaut kas tiek bojāts vai iznīcināts 
  izbradāt (puķes)
 • norāda uz darbības vai procesa pēkšņumu 
  izsaukties
 • norāda uz darbības vai procesa neilgo darbību 
  izbraukt (uz laukiem)
 • norāda uz darbības pamatīgumu 
  izpētīt
 • norāda uz darbības pabeigtību 
  izdoties
 
Priedēklis no-:
 • darbība vērsta uz leju 
  nobraukt (no kalna)
 • kaut kas tiek atdalīts, atšķirts, atvirzīts 
  nogriezt
 • norāda uz darbības īslaicīgumu 
  nošķaudīties
 • norāda uz darbības pamatīgumu, plašumu 
  nosegt
 • kaut kas tiek pārspēts 
  noskriet
 • tiek veikts kāds attālums, pavadīts kāds laiks 
  noiet
 • norāda uz darbības pabeigtību 
  noadīt
 
Priedēklis ne-:
 • norāda, ka darbība nenotiek
  nemīlēt
 
Priedēklis pa-:
 • darbība virzās vai virza kaut ko zem kā, apakš kā
  palīst
 • darbība notiek, virzoties kaut kam garām
  paslīdēt
 • kaut ko atbrīvo, palaiž vaļā 
  pasprukt
 • norāda uz darbības ierobežotību, neilgo laiku
  pasmaidīt
 • izsaka darbības pakāpenisku kāpinājumu 
  papildināt
 • norāda, ka darbība turpinās un ir noturīga 
  pastāvēt
 • norāda uz darbības pabeigtību 
  paēst
 
Priedēklis pār-:
 • norāda, ka ar darbību virzās kaut kam pāri
  pārbraukt
 • visaptveroša darbība 
  pārstaigāt (laukus)
 • darbības rezultātā kaut kas tiek apsegts 
  pārvilkt (segu pāri galvai)
 • darbības rezultātā kaut kas atgriežas sākumpunktā 
  pārnākt
 • ar darbību notiek vietas maiņa 
  pārcelties
 • priekšmets, parādība pārvēršas 
  pārogļoties
 • ar darbību sadala, bojā, ievaino 
  pārplīst
 • ar darbību pārspēj kaut ko 
  pārdzīvot
 • norāda darbības pārmērīgumu 
  pārskaisties
 • atkārtota darbība 
  pārrakstīt
 • ar atkārtotu darbību pārveido 
  pārģērbt
 • norāda uz kļūdīšanos, neprecizitāti darbības rezultātā 
  pārklausīties
 • darbība netiek veikta pamatīgi
  pāršķirstīt
 • darbība notiek visā laika posmā 
  pārciest
 • izsaka darbības pabeigtību 
  pārstāt
  
Priedēklis pie-:
 • norāda, ka ar darbību kaut kam tuvojas 
  pievirzīt
 • ar darbību pievieno vai pievienojas kaut kam
  piebalsot
 • darbības rezultātā kaut kas kļūst pilns vai rodas lielā daudzumā 
  pierakstīt (kladi)
 • darbību veic nelielā mērā vai nepilnīgi 
  pielāpīt
 • norāda uz darbības pabeigtību 
  piecelties
 
Priedēklis sa-:
 • ar darbību kaut ko vieno, saista
  sasiet
 • darbību veic vairāki vai tā attiecas uz vairākiem
  sapulcēties
 • norāda uz darbības ilgstošo raksturu 
  sarunāties
 • norāda, ka darbība ir sekmīga 
  saredzēt
 • darbības rezultātā kaut kas tiek sadalīts vairākās daļās 
  sasmalcināt
 • ar darbību kaut ko iznīcina vai bojā 
  sadedzināt
 • norāda uz darbības pilnīgumu, pārmērīgumu 
  samocīties
 • norāda uz darbības īslaicīgumu, nobeigtību
  sakustēties
 • norāda uz darbības pabeigtību
  saprast