Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Darbības vārds īstenības izteiksmē 1p.
2. Darbības vārds vajadzības izteiksmē 1p.
3. Darbības vārds pavēles izteiksmē 1p.