Grūtības pakāpe:
1. Skaitļa vārds teikumā 1p.
2. Skaitļa vārdu pazīšana tekstā 1p.
3. Skaitļa vārdu pazīšana 1p.