Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Skaitļa vārds teikumā 1p.
2. Skaitļa vārdu pazīšana tekstā 1p.
3. Skaitļa vārdu pazīšana 1p.