Skaitļa vārdi nosauc priekšmetu skaitu vai kārtību, kādā tie skaitīšanā seko cits citam.
Skaits
Secība
viena pasaule divas dvēseles trīs draugi
pirmā klase otrā vieta trešais gads
 
Tieši pēc šiem uzdevumiem, ko skaitļa vārds teikumā veic, visi skaitļa vārdi tiek iedalīti divās grupās.
Tos vārdus, kas nosauc priekšmetu skaitu, sauc par pamata skaitļa vārdiem.
Piemērs:
Zirgam četras kājas – arī klūp.
Divi soļi uz priekšu, trešais atpakaļ.
Strādā, kā trīs dienas neēdis.
Septiņi ceļ vienu salmiņu.
Viens pie arkla balsta, septiņi ar karoti smalsta.
Tos vārdus, kas norāda kārtību, kādā priekšmeti skaitīšanā seko cits citam, sauc par kārtas skaitļa vārdiem.
Piemērs:
Pirmais pie darba – pēdējais pie galda.
Divi soļi uz priekšu, trešais atpakaļ.
Vienam maize, otram raize.
Viens velns nav labāks par otru.
Uz otra ādas izstiepjas, uz savas - saraujas.
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 20. lpp.