1. deklinācijas lietvārdus, kas beidzas ar galotni -s un kuriem pirms galotnes ir balsīgais līdzskanis, izrunā un raksta dažādi.
 
Vienskaitļa nominatīvs
Izruna
sniegs
snieks
logs
loks
apģērbs
apģērps
 
Lai pārbaudītu šo un līdzīgu vārdu pareizrakstību, vārds jāpārveido formā, kurā skaidri dzirdama saknes līdzskaņa izruna: sniegā, logi, apģērbiem.
 
Lietvārdiem, kas darināti ar izskaņu -iņš, un vairākiem citiem vienskaitļa nominatīvā ir galotne .
kaimiņš, ceļš, karš
 
Lielākajai daļai 2. deklinācijas lietvārdu vienskaitļa ģenitīvā un visos daudzskaitļa locījumos galotnes priekšā mainās saknes līdzskanis.
 
lūsis
lūša
brālītis
brālīša
ezis
eža
briedis
brieža
lācis
lāča
valis
vaļa
spainis
spaiņa

2. deklinācijā ir lietvārdi, kuriem līdzās saknes līdzskanim vienskaitļa ģenitīva un visos daudzskaitļa locījumos nostājas līdzskanis j.
skapis
skapja
gulbis
gulbja
kurmis
kurmja
 
Arī 6. deklinācijas lietvārdu pareizrakstība vienskaitļa nominatīvā jāpārbauda, pārveidojot tos daudzskaitļa formā.
debess
debesis
klēts
klētis
auss
ausis
valsts
valstis
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -333 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 123. – 142. lpp.