Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

23p.
1. Īpašības vārds teikumā 1p.
2. Īpašības vārds teikumā 1p.
3. Īpašības vārda pamatforma 1p.
4. Īpašības vārda gramatiskās kategorijas 3p.
5. Īpašības vārda gramatiskās kategorijas 4p.
6. Īpašības vārda galotnes 1p.
7. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes 3p.
8. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes 2p.
9. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes 2p.
10. Īpašības vārdu pareizrakstība 1p.
11. Īpašības vārda sastāvs 4p.