Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Frazeoloģismi ar komponentu "apģērba elementi" 1p.
2. Frazeoloģismi ar īpašības vārdiem 2p.
3. Frazeoloģismi ar komponentu "nauda" 1p.
4. Frazeoloģismi ar komponentu "laiks" 1p.
5. Frazeoloģismi tekstā 1p.
6. Frazeoloģiskie salīdzinājumi 1p.