Domraksts ir radošs darbs, kurā atbilstoši tā veidam jāparāda savas tekstveides prasmes un zināšanas (par literāru darbu vai kādu citu ar dzīvi vai mākslu saistītu tematu).
Ja ievēro darbu secību, tad domraksts grūtības nesagādā.
 
1. Ja temats un virsraksts dots, jānosaka galvenais jeb atslēgas vārds.
 
Uzdodot jautājumu “par ko jāraksta?”, bieži var noskaidrot, kas būs domraksta centrā.
Piemērs:
Ja tas būs apraksts, tad galvenais būs:
  • kāds literārs tēls – Toms Sojers;
  • konkrēts cilvēks – komandas treneris;
  • priekšmets – mans rakstāmgalds,
  • utml.
Ja tas būs vēstījums, tad jāizdomā, ar kādu nolūku tiks vēstīts par konkrēto notikumu un cik tālu jāatkāpjas pagātnē notikuma pirmsākumos, cik darbojošās personas ir svarīgas un bez kurām var iztikt utt.
 
2. Ja temats un virsraksts jāizdomā, tad vispirms jāapsver, ko gribi pateikt ar savu domrakstu.
Svarīgi!
Izveido ideju un mērķu karti!
3. Domrakstam noteikti nepieciešams plāns.
 
Nepaļaujies uz “kad rakstīšu, tad jau redzēs”.
Neviens meistars neuzsāk darbu, nepārliecinājies, ka ir visi nepieciešamie materiāli un darba rīki. Arī tev jāpārliecinās, vai ir visa nepieciešamā informācija, vai ir nepieciešamie līdzekļi darba rakstīšanai.
 
Plānam noteikti ir trīs daļas:
  • ievads;
  • galvenā daļa jeb iztirzājums;
  • nobeigums.
Plānu vieglāk sastādīt, ja iedomājies, ka tavs domraksts ir grāmata, kuru raksti, un plāna punkti ir grāmatas nodaļu virsraksti.
Svarīgi!
Plāna punktu formulējumā nedrīkst izmantot darbības vārdu personu formas un saliktus teikumus.
Piemērs:
Nepareizi:
Kā es braucu uz nometni.
 
Pareizi:
Brauciens uz nometni.
4. Pēc plāna izveidošanas jāraksta melnraksts.
 
Melnraksts ir būtisks domraksta tapšanas posms. Arī tad, ja domraksts rakstāms klasē un šķiet, ka laika nepietiks, nav ieteicams ignorēt melnrakstu.
 
Tieši melnraksta tapšanas laikā kļūst skaidrs, vai ir visi nepieciešamie materiāli darbam (informācija) un līdzekļi darba veikšanai (vārdnīcas).
 
Rakstot atstāj vietu labojumiem – raksti ik pēc līnijas, sadali lapu divās daļās utt., bet noteikti atstāj vietu papildinājumiem, labojumiem.
 
Ja domraksts top mājās, izlasi melnrakstu skaļi vispirms sev, tad lūdz palīdzību mājiniekiem. Ja klasē atļauj laiks un iespējas, lūdz palīdzību klasesbiedram.
 
5. Rakstot tīrrakstu, pārdomā, vai esi pateicis iecerēto.
 
Pievērs uzmanību pareizrakstībai un pieturzīmēm, ja nepieciešams, izmanto pareizrakstības un sinonīmu vārdnīcas.
 
6. Ar punkta pielikšanu pēdējam teikumam domrakstā darbs vēl nebeidzas. Svarīgi ir gan pašam novērtēt uzrakstīto, gan izprast, kāpēc klasesbiedrs vai skolotājs ir devis tieši tādu vērtējumu.