Vārds ir viens no nozīmīgākajiem valodas elementiem. Bērns, mācoties runāt, vispirms iegaumē vārdus. Mācoties svešvalodas, arī vispirms cenšamies apgūt vārdus.

Vārdi ir kā būvmateriāls, lai izveidotu teikumus, bet no tiem tekstu.
Svarīgi!
Vārdu veido skaņas.
Vārdi veido vārdu savienojumus.
Vārdi veido teikumus.
Vārdi nosauc dzīvas būtnes, priekšmetus, to īpašības, darbību.
Ar vārdiem izsaka domas, jūtas, gribu.
Valodā ir tūkstošiem vārdu, katram no tiem ir sava nozīme.

Visi vārdi kopā veido valodas vārdu krājumu jeb leksiku.

Daudzu tautu valodās ir desmitiem vai pat simtiem tūkstošiem vārdu, bet ikdienas sarunās cilvēki izmanto 4 vai 5 tūkstošus vārdu.

Leksikoloģija ir mācība, kas pētī leksiku jeb vārdu krājumu un vārdu nozīmes.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs.- Rīga: RaKa, 2001. - 136 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 88.- 92.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/pamatskolai/leksikologija/AN27.swf