Vārdnīca ir grāmata, kurā alfabētiskā secībā ir sakārtoti kādas valodas vārdi un doti to tulkojums citā valodā, skaidrojums, izruna un cita informācija.
Eksistē arī tādas vārdnīcas, kurās šie vārdi tajā pašā valodā ir paskaidroti, ko tie nozīmē. Šādas vārdnīcas sauc par skaidrojošām vārdnīcām, savukārt, ja ir norādīti citi vārdi ar līdzīgu nozīmi, to sauc par sinonīmu vārdnīcu.
 
Attīstoties internetam, ir parādījušās arī virtuālās jeb online vārdnīcas.
 
Pasaulē par vienu no vecākajām vārdnīcām var uzskatīt Eblā (mūsdienu Sīrijas teritorijā) atrasto māla plāksnīšu krājumu, kurā ap 1500 ebliešu raksta zīmēm ir iztulkoti šumeru valodā.
 
Vārdnīca ir informācijas avots, tās uzdevums sniegt īsu, raksturīgu informāciju, kas būtu pēc iespējas ērti un ātri sameklējama.
 
Gadu tūkstošos, kopš rakstītas vārdnīcas, izveidojušies divi galvenie vārdnīcu tipi.
 
Valodu vārdnīcas
Enciklopēdijas
Galveno uzmanību pievērš vārdam, kas izsaka jēdzienu vai apzīmē kādu priekšmetu vai parādību.

a590f6de-a69d-449d-8c31-5609a7115696.jpg   vardn.bmp

740.jpg   m_229335.jpg
Sniedz informāciju par vārda nosaukto priekšmetu vai parādību, nevis par pašu vārdu.

14325_original.jpg  9789984095134_original.jpg

184.jpg   LIELENCI.jpg
 
  
Vārdnīcas lietojam dažādās sadzīves nozarēs. Gan sadzīves, gan darba nozarēs vārdnīca ir nepieciešama rokasgrāmata.
 
Zinātniskajos darbos ir dažādi vārdnīcu iedalījumi.
Viens iedalījums ir šāds: skaidrojošās, fiksējošās un tulkojošās vārdnīcas.
 
Skaidrojošajās vārdnīcās tiek analizētas un skaidrotas kādas valodas vārdu nozīmes. Skaidrojošajā vārdnīcā ir jāparāda vārda būtība un jāatklāj visi īpatnējie vārda lietojumi, tāpēc katram vārdam ir daudz piemēru.
 
IMG_6215.jpg IMG_6213.jpg
 
870b7f2d-d7b8-4f5f-9ba3-2de45bc3737d.jpg
   
Fiksējošajās vārdnīcās tiek dots vārdu saraksts ar noteiktu mērķi - parādīt katra vārda formu.
Piemērs:
krietns -ais; s. -a, -a (vīriešu dzimtes vienskaitļa nominatīvs ar nenoteikto galotni, ar noteikto galotni krietnais, sieviešu dzimtes vienskaitļa nominatīvs ar nenoteikto galotni krietna, ar noteikto galotni krietnā, adjektīvs). 
293_original.jpg
 
Tulkojošās vārdnīcas - parasti tās ir divvalodu vārdnīcas, bet arvien biežāk ir pieejamas arī vairākvalodu vārdnīcas.
 
12724.jpg  anglu-latviesu_85000_original.jpg  9789984360461.jpg
 
IMG_6210.jpg 
 
Enciklopēdija ir rakstisks zināšanu apkopojums.
Enciklopēdijas var būt:
  • vispārīgas, saturot rakstus par daudzām dažādām nozarēm,
  • specializēties kādā no nozarēm - piemēram, medicīnas enciklopēdijas.
 
IMG_6216.jpg IMG_6220.jpg
 
Doma par visu pasaules zināšanu apkopošanu vienuviet radās jau senajā pasaulē, kaut gan termins enciklopēdija radās 16. gs. Terminoloģiskās vārdnīcas un zināšanu apkopojumi tika sastādīti jau Senajā Ēģiptē un Senajā Ķīnā 2. gadu tūkstotī p.m.ē. Viens šāds apkopojums ir Aleksandrijas bibliotēka. Daudzi senatnes rakstnieki (piemēram, Aristotelis) centās izsmeļoši aprakstīt zināšanas visās nozarēs.
Viens no nozīmīgākajiem enciklopēdistiem bija Plīnijs Vecākais, kas uzrakstīja "Dabas Vēsturi" - 37 sējumu dabas aprakstu, kas bija plaši izplatīts Eiropā līdz pat viduslaikiem.
Internetvārdnīcas
Ir vairākas vārdnīcas internetā, kas apvieno vairāku vārdnīcu tipus, piemēram, google.com vārdnīca translate.google.com.