Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Frazeoloģismu nozīme 1p.
2. Frazeoloģisma nozīme 1p.
3. Frazeoloģismu skaidrojumi 1p.
4. Frazeoloģisma nozīmes izpratne 1p.
5. Frazeoloģismi teikumā 1p.
6. Frazeoloģismi teikumā 2p.