Latviešu valodā tiek lietoti divu veidu vārdu savienojumi:

1)  brīvie vārdu savienojumi - vārdi brīvi tiek saistīti pēc runātāja vai rakstītāja nolūka; tie tiek saskaņoti dzimtē, skaitlī, locījumā, lietoti atbilstošajā personā vai laikā utt.;

2)  frazeoloģismi - nozīmes ziņā nedalāmi, ar tradīciju valodā nostiprināti vārdu savienojumi;
 
Brīvie vārdu savienojumi
Frazeoloģismi
 zili lini
 sist naglas
 gubu mākoņi
 zili brīnumi
 kā naglai uz galvas
 nokrist kā no mākoņa
 
To, kas ir frazeoloģisms, vieglāk saprast, ja palīgā ņem svešvalodas.
Katrā svešvalodā ir izteicieni, kurus nedrīkst pārtulkot burtiski, jo tas rada pārpratumus.
Reizēm tas ir smieklīgi, reizēm - nesaprotami.
Angļu frazeoloģisms to buy a pig in a poke  nozīmē, ka ir kaut kas iegādāts bez iepriekšējas apskatīšanās, nevis nopirkts sivēns.
 
Arī dzimtajā valodā šiem vārdu savienojumiem - frazeoloģismiem - ir sava īpašā nozīme:
zili brīnumi - neparasti, neticami notikumi
kā naglai uz galvas - kaut ko būtisku pateikt vai izdarīt
nokrist kā no mākoņa - pēkšņi ierasties, nespēt saprast, kas un kur notiek
 
Svarīgi!
Frazeoloģisms vienmēr ir vārdu savienojums.
 
Lai saprastu frazeoloģisma nozīmi, nepietiek, ka ir zināma to veidojošo vārdu nozīme, jo frazeoloģisma nozīme veidojas tikai no visiem vārdiem kopā.
Latviešu valodā ir frazeoloģismi, kuru nozīme:
1) ir saistīta ar kādu no frazeoloģismā ietilpstošajiem vārdiem;
zili brīnumi - neparasti, neticami notikumi, kas līdzīgi brīnumiem;
mēms kā zivs - mazrunīgs; tāds, kas neizpauž noslēpumu;
 
2) nav saistīta ne ar vienu frazeoloģismā ietilpstošo vārdu;
ciets rieksts - tas, ko ir grūti paveikt, tas, kas sagādā grūtības;
 
Frazeoloģismi radušies sen, reizēm pēc to izcelsmes var noteikt, kādā vidē tie radušies.
Cilvēki, kas gribēja izmantot spilgtus, emocionālus izteicienus, tos radīja, skatoties uz savā darbā izmantotajām lietām, darbībām u.c.
Priekšmeti, darbības un viss, kas bija saistīts ar to, ko ikdienā darīja zemnieki, zvejnieki, amatnieki, no kaimiņa pie kaimiņa nonāca tālāk, līdz šos izteicienus ar to īpašo nozīmi sāka lietot arī citi.
 
Frazeoloģisms
 Nozīme
pamielot acis -
ar patiku skatīties, redzēt
kad pūcei aste ziedēs -  
nekad
celt gaisa pilis -
sapņot par to, kas nav iespējams
spuras gaisā - 
pēkšņi apvainoties, sadusmoties
atvērt sirdi -
vaļsirdīgi izstāstīt savas domas, jūtas
Svarīgi!
Frazeoloģismus var iemācīties lasot, klausoties, sarunājoties.