Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Personu vietniekvārdi un to locījuma formas teikumā 1p.
2. Personu vietniekvārds 2p.
3. Personu vietniekvārds 4p.