Vārdi - es, tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas - ir personu vietniekvārdi.
Svarīgi!
Personu vietniekvārdi norāda personas.
 
Persona
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
1.
es
mēs
2.
tu
jūs
3.
viņš, viņa
viņi, viņas
 
Personu vietniekvārdus, tāpat kā lietvārdus un īpašības vārdus, var locīt.
 
VIENSKAITLIS
  
1. persona
2.persona
3. persona
Nominatīvs
 kas?
 es
 tu
 viņš, viņa
Ģenitīvs
 kā?
 manis
 tevis
 viņa, viņas
Datīvs
 kam?
 man
 tev
 viņam, viņai
Akuzatīvs
 ko?
 mani
 tevi
 viņu, viņu
Instrumentālis
 ar ko?
 ar mani
 ar tevi
 ar viņu, ar viņu
Lokatīvs
 kur?
 manī
 tevī
 viņā, viņā
Vokatīvs
 -
 -
 -
 -
 
 
DAUDZSKAITLIS
  
1. persona
2.persona
3. persona
Nominatīvs
 kas?
 mēs
 jūs
 viņi, viņas
Ģenitīvs
 kā?
 mūsu
 jūsu
 viņu, viņu
Datīvs
 kam?
 mums
 jums
 viņiem, viņām
Akuzatīvs
 ko?
 mūs
 jūs
 viņus, viņas
Instrumentālis
 ar ko?
 ar mums
 ar jums
 ar viņiem, ar viņām
Lokatīvs
 kur?
 mūsos
 jūsos
 viņos, viņās
Vokatīvs
 -
 -
 -
 -
 
Svarīgi!
Iegaumē, ka 2. personas vietniekvārdus tu, jūs vēstulēs raksta ar lielo burtu!
Personas vietniekvārdu parasti lieto kopā ar darbības vārdu.
Piemērs:
Es nesu. Tu nes. Viņš, viņa nes.
Mēs lasām. Jūs lasāt. Viņi, viņas lasa.
 
No darbības vārda formas var izsecināt, kas ir darītājs, proti, kāds personu vietniekvārds būtu jālieto kopā ar konkrēto darbības vārdu.
Piemērs:
Cepām piparkūkas.
Mēs cepām piparkūkas.
 
Aiziesi pēc grābekļa?
Tu aiziesi pēc grābekļa?
 
Personu vietniekvārdi es, tu nemainās dzimtēs.
Piemērs:
Jānis stāsta: "Es lasu grāmatu."
Anna stāsta: "Es lasu grāmatu."
"Vai tu, Jāni, lasi grāmatu?" jautāja Anna.
"Vai tu, Anna, lasi grāmatu?" jautāja Jānis.
 
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 142.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/pamatskolai/morfologija/AN41.swf