Teorija

Vārdi - es, tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas - ir personu vietniekvārdi.
Svarīgi!
Personu vietniekvārdi norāda personas.
Persona
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
1.
es
mēs
2.
tu
jūs
3.
viņš, viņa
viņi, viņas
 
Personu vietniekvārdus, tāpat kā lietvārdus un īpašības vārdus, var locīt.
Lūk, personu vietniekvārdu locīšanas tabula!
 
 
1. persona
2. persona
 
vienskaitlis
vienskaitlis
kas?
es
tu
kā?
manis
tevis
kam?
man
tev
ko?
mani
tevi
ar ko?
ar mani
ar tevi
kur?
manī
tevī
 
 
1. persona
2. persona
 
daudzskaitlis
daudzskaitlis
kas?
mēs
jūs
kā?
mūsu
jūsu
kam?
mums
jums
ko?
mūs
jūs
ar ko?
ar mums
ar jums
kur?
mūsos
jūsos
 
3. persona
 
 
vienskaitlis
daudzskaitlis
kas?
viņš, viņa
viņi, viņas
kā?
viņa, viņas
viņu, viņu
kam?
viņam, viņai
viņiem, viņām
ko?
viņu, viņu
viņus, viņas
ar ko?
ar viņu, ar viņu
ar viņiem, ar viņām
kur?
viņā, viņā
viņos, viņās
 
Svarīgi!
Iegaumē, ka 2. personas vietniekvārdus tu, jūs vēstulēs raksta ar lielo burtu!
Personas vietniekvārdu parasti lieto kopā ar darbības vārdu.
Piemērs:
Es nesu. Tu nes. Viņš, viņa nes.
Mēs lasām. Jūs lasāt. Viņi, viņas lasa.
Personu vietniekvārdi es, tu nemainās dzimtēs.
Piemērs:
Jānis stāsta: "Es lasu grāmatu."
Anna stāsta: "Es lasu grāmatu."
"Vai tu, Jāni, lasi grāmatu?" jautāja Anna.
"Vai tu, Anna, lasi grāmatu?" jautāja Jānis.
 
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 142.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/pamatskolai/morfologija/AN41.swf