Viens, divi, trīs, desmit, piecpadsmit, simts, tūkstotis ir skaitļa vārdi.
Skaitļa vārdi, kuri apzīmē priekšmetu vai dzīvu būtņu skaitu, atbild uz jautājumu cik?.
Tie ir pamata skaitļa vārdi.
Piemērs:
Man ir četras (cik?) māsas.
Parkā aug 7 (cik?) priedes.  
Skaitļa vārdi, kuri parāda kārtību jeb secību, kādā priekšmeti vai dzīvas būtnes seko cits aiz cita, atbild uz jautājumiem kurš?, kura?, kuri?, kuras?.
Tie ir kārtas skaitļa vārdi.
Piemērs:
Jānis pirmais (kurš?) šodien bija skolā.
Marta skrējienā palika sestajā (kurā) vietā.
Ja kārtas skaitļa vārdus raksta ar cipariem - 1., 2., 3., 4., 5., utt., tad aiz tiem liek punktu.
Piemērs:
Māris mācās 4. klasē.
Zane olimpiādē ieguva 2. vietu.
Šodien ir 26. marts.
 
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 137.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/pamatskolai/morfologija/AN43.swf