9.
jūnijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Visi nosaukumi ir lietvārdi.
Lietvārds jeb lietas vārds nosauc vārdā dažādas lietas.
 
  
priekšmetus
  
  
dzīvas būtnes
  
  
vielas
  
  
parādības
  
galds.jpg
galds
lelle.jpg
lellebumba.jpg
bumba
lauva.jpg
lauvazirgs.jpgzirgslapsa.jpg
lapsa
medus.jpg
medus
piens.jpg
piens
saule.PNG
saule
sniegs.PNG
sniegs
varaviksne.PNG
varavīksne
 
Lietvārdi ir arī vārdi, kuru izskaņas ir:
 • -šana: skriešana, lasīšana, došana, rakstīšana, dejošana
 • -ums: cepums, dalījums, sākums, brīnums, klusums
 • -ājs: skolotājs, soļotājs, lasītājs, runātājs, kopētājs
 • -ība: gudrība, labsirdība, apdomība, dalība, labība
 
Arī šie ir lietvārdi. Tie visi atbild uz jautājumu kas?.
Svarīgi!
Tātad - lietvārds pamatformā atbild uz jautājumu kas?
Vārda pamatforma ir tā forma, kādā vārds tiek dots vārdnīcās.
   
Lietvārdus dala divās grupās:
 • sugas vārdi - nosauc katru no zināmiem grupas priekšmetiem, dzīvām būtnēm, vielām vai dabas parādībām;
  pele, skapis, zvaigzne, mākonis, piens, tēja, zēns, tētis
   
 • īpašvārdi - nosauc kādu īpašu, noteiktu priekšmetu vai būtni, tāpēc tos vienmēr raksta ar lielo sākumburtu.
  Cēsis, Saule, Latvija, Gauja, Māris, Anna
 
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 99.lpp.
Valodas pasaule. Latviešu valoda 4.klasei/S.Zusina, D.Laiveniece.- Rīga: Zvaigzne, 2005. - 139 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 12.- 14.lpp.
Atsauce:
http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/sakumskola/vardskiras/V_lietvards.swf