Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Valodas nozīme 2p.
2. Zīmju valoda 1p.
3. Zīmes 1p.
4. Valodas nozīme 1p.